Co to jest arbitraż domenowy?

Zapewne niejednokrotnie mieliśmy okazję słyszeć o arbitrażu domenowym, a więc sytuacji która ma miejsce w przypadku gdy dana firma lub marka, utraciła dostęp do domeny w nieuczciwy co do tego sposób. Oczywiście w wielu przypadkach mówimy co zrozumiałe o nazwach zastrzeżonych, a więc domenach której wartość słowna ma niebagatelne znaczenie, dlatego arbitraż domenowy ma nam pomóc w odzyskaniu domeny internetowej. Jak najbardziej wiele firm stara się załatwić taką sprawę w sposób wręcz polubowny, niekiedy jednak są zmuszeni działać w bardziej radykalny, do tego celu służy właśnie arbitraż domenowy.

Tutaj nader ważną kwestią jest dodanie, iż w przypadku domen internetowych a raczej walki o nie, znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie możliwości jakie oferuje nam Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych a więc SPDI. Powstał on przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i co za tym idzie umożliwia nam przeprowadzenie pewnego postępowania w aspekcie swoistego sporu. Jedną z podstawowych zalet korzystania z możliwości SPDI niż zwykłego sądu jest fakt, iż na jakikolwiek efekt działania czekamy tutaj znacznie krócej dodatkowo dochodzi tutaj jeszcze kwestia wiedzy jakie posiadają osoby które zostały zaangażowane do samego sporu,.

Zatem to oni decydują, czy taka domena internetowa ma wrócić do starego właściciela ewentualnie stwierdzają, iż nowy ma pełne prawo do tego by nią się najzwyczajniej w świecie posługiwać.

Pamiętajmy, iż jednak wszystkie spory w kontekście SPDI są prowadzone przy domenach posiadających końcówkę PL, a samo postępowanie wiąże się z przygotowaniem kilku tysięcy złotych (jednak takie koszta w razie korzystnego wyroku spadają na barki samego podejrzanego)

Jak przebiega procesu arbitrażu domenowego?

Jeżeli jak wspomniano powyżej polubowne działanie czy jakiekolwiek inne mediacje nie przynoszą efektu, to dochodzi do postępowania administracyjnego jakie rozpoczyna się złożeniem takiego wniosku bezpośrednio do SPDI. Umożliwia to nie tylko blokadę domeny przed jej ewentualną dalszą odsprzedażą czy też sesją, ale poinformowanie NASK o takiej właśnie sytuacji, potem wysłana zostaje zgoda do obu stron wniosku na takie postępowanie. Gdy już dojdzie do jego podpisania, dochodzi do sprawy w której każdy przedstawia swoje argumenty i swoiste dowody, a sąd orzeka na ich podstawie kto ma rację a tym samym może korzystać z domeny internetowej.

Można zatem śmiało powiedzieć, iż arbitraż domenowy to nic innego jak możliwość odzyskania prawa do swojej domeny, niekiedy powiązaną z firmą oraz marką w adekwatny sposób z nią powiązaną. Zastosowanie znajduje on niemal zawsze gdy ktoś w nieuczciwie starał się ją przejąć, a wszelkie próby jej odzyskania nie przynoszą zamierzonego efektu, wtedy stosujemy nie tylko arbitraż domenowy ale również do akcji wkracza SPDI. Warto zatem pamiętać o tym, czym jest arbitraż domenowy oraz w czasach takich jak obecne wykorzystać to narzędzie w sytuacjach kiedy straciliśmy domenę internetowy w nieuczciwy do tego sposób.